20. april 1918: Cankar v Trstu

 20. april 1918: Cankar v Trstu

Med slovenskimi socialdemokrati je prišlo do razkola s tistimi, ki uradno niso podprli majniške deklaracije, vendar pa to ni bilo všeč številnim pristašem stranke. Ivan Cankar je prišel v Trst, kjer je imel 20. aprila 1918 predavanje z naslovom Očiščenje in pomlajenje.

V predavanju se je oddaljil od uradne linije socialdemokratske strankine in zahteval Trst za bodočo jugoslovansko državo. ≫Brez Trsta, brez morja,≪ je izjavil, ≫bi bila svobodna, samostojna, demokratična Jugoslavija nemogoča, bi bila mrtva že ob rojstvu: pokopana za vekomaj. Kdor pride iz Ljubljane k vam, čuti, da pride domov, da stoji na domačih tleh, da govori s sebi enakimi, ki ga razumejo, ki sočustvujejo z njim in so z njim enih misli.≪

Ko je bilo Cankarjevo predavanje objavljeno v socialdemokratskem listu Naprej, je to spodbudilo Antona Kristana, enega najpomembnejših voditeljev stranke, k polemičnemu odgovoru. Zdelo se mu je namreč, da pisatelj preveč poudarja nacionalno problematiko in pri tem pozablja na socialno. Šlo je za uverturo k širši debati, ki se je v Trstu razvila v naslednjih mesecih in je dobila dokaj žolčne tone.

Deli z ostalimi

Peter Colnar

Sorodni članki