Category :

SLOVENSKI ROD

Ko nosiš priimek, ki ima enako ime kot kraj

Na Statističnemu uradu so poiskali enakozvočnice oz. enakopisnice med imeni naselij in imeni in priimki prebivalcev. Ugotavljali so torej, ali so kakšni priimki in imena prebivalcev glasovno oziroma pisno enaki imenu katerega od 6.035 naselij Slovenije. Takih priimkov je 288, ima pa jih skupaj 37.963 prebivalcev. Najpogostejši taki priimki so: Breznik (tako se piše 1.686 […]

SLOVENSKI ROD

Jedilnik pred Žontovo jamo

Starejši ljudje še  pomnijo veliko revščino po drugi svetovni vojni. Takrat ni bilo marketov, lidlov, fam, šparov in podobnih veletrgovin, kot jih poznamo danes. Sosedje so si podarjali ali posojali, kar je kdo imel. To so bili lahko sol, moka, sladkor, kava, jajca, kis, mast, razno ročno in poljsko orodje, domača semena, posoda. Tudi konj za vprego […]

SLOVENSKI ROD

Letos manj porok in več ločitev

V 2019 je bilo sklenjenih 6.672 zakonskih zvez, razvezanih pa je bilo v tem letu 2.476 zakonskih zvez. Število sklenitev zakonskih zvez je bilo glede na 2018 nižje za 8 %, število razvez pa višje za 5,5 %. Število sklenitev zakonskih zvez na 1.000 prebivalcev (stopnja poročnosti) je bilo 3,2. Dan ljubezni Za veliko število […]