Über die Herkunft der Nachnamen Mrčun, Merčun, Merčon und Marčun

Über die Herkunft der Nachnamen Mrčun, Merčun, Merčon und Marčun

V jutrišnji številki Gorenjskega glasa bo opisan izvor in pomen priimka Merčun. Povezan je z merjenjem količine vina v ljubljanskih krčmah.

Število priimka se v zadnjih desetletjih počasi niža. V Sloveniji živi 82 Merčunov, leta 2006 pa jih je bilo 98. Mrčunov je 67, leta 2006 pa jih je bilo 70. Marčunov je danes 84, leta 2006 pa jih je bilo 86. Merčonov je danes 13, leta 2006 pa jih je bilo 17. Verjetno bi k tem bilo treba sem prišteti še kakega od 24 Merchunov, 32 Marcunov in 30 Mercunov, ki živijo v ZDA, Avstraliji in Franciji.

Podobna usoda, upadanje števila ali celo izginotje, žal, čaka večino slovenskih priimkov. Vzroka sta dva. Matematični in demografski. Ob poroki običajno en priimek izgine, zato je načeloma po vsem svetu priimkov vse manj in manj. Drugi razlog je upadanje števila rojstev med Slovenci (natančneje povedano, med slovenskimi državljani, ki so slovenskega etničnega porekla).

Več o priimku je v prvih dveh petkovih aprilskih številkah Gorenjskega Glasa v rubriki z naslovom Gorenjski priimki. Pripravlja jo profesor zgodovine Tino Mamić, avtor knjige Priimki, njih izvor in pomen. Doslej so bili opisani priimki: Naglič, Nagel, Starman, Gerjolj, Grjol, Gerjol, Lombergar, Lomberger, Rozman, Škerjanec, Škrjanc, Škerjanc, Škrjanec, Oblak, Čušin, Erjavec, Rjavec, Bernik, Berdnik, Brdnik, Primožič, Praprotnik, Jerman, Mrčun, Merčun, Merčon, Merčan.

Gorenjski Glas wurde 1947 veröffentlicht. Neben dem Namen befindet sich ein Bild von Gorenjska, slowenischer Eile, das auch mit dem zuerst beschriebenen Nachnamen verbunden ist. Die Stimme kommt dienstags und freitags in Kranj heraus. Es ist die wichtigste Zeitung in Gorenjska mit einer Auflage von 19.000 Exemplaren und einer Leserschaft von 65.000 Lesern. Die Zeitung ist in Zeitungsgeschäften erhältlich und der Preis für ein Exemplar beträgt 1,85 Euro.

„Nachnamen sind unsere Identität. Jeder Familienname hat seine eigene Geschichte, genauso wie jede Gattung ihre eigene Geschichte hat. Das Finden der Wurzeln ist wichtig, weil es auch das Selbstvertrauen stärkt “, sagt der Autor der Kolumne.

Mehr über sein Buch finden Sie auch in der TV-Show: KLIK

Das Buch, das 256 Nachnamen auf 99 Seiten enthält, hauptsächlich von Primorska, kann beim Autor für 26 Euro bestellt werden: KLIK

Prisega vinskega merčuna. Podrobno jo je razložil in opisal dr. Boris Golec. Fotografija je iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana: http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege/html/LJU-1-17.html

Mit anderen teilen

Editorial

In Verbindung stehende Artikel