Priimek Požar, njega izvor in pomen

 Priimek Požar, njega izvor in pomen

V Košani je ohranjena ena od najstarejših slovenskih poročnih knjig. Požarja najdemo že v njenem prvem vpisu. 4. januarja 1650 se je ponovno poročila Helena, vdova po Tomažu Požarju iz Nove Sušice. Knjiga je danes v Škofijskem arhivu Koper: ŠAK Ž Koš MKP1

Priimek Požar je nastal iz besede, ki pomeni velik ogenj. Čeprav je požar nekontroliran, pa je v tem pomenu besede gre za kontroliranega. Pavle Merku pravi, da gre za »apelativ za novino, pridobljeno s požarjem«. V običajnem jeziku to pomeni izkrčeni del gozda, ki je nastal s požigom. Požigalništvo velja za starodaven in primitiven način pridobivanja plodne zemlje. V resnici pa gre za bistveno večji pojem, saj se je požiganje kot metoda v poljedelstvu ohranilo vse do prejšnjega stoletja. Kmetje so namreč požigali tudi poseke, da se tam ne bi zaredili škodljivci. Ali podrast, da so drevesa bolje rastla. Ali dela gozda, ki so ga po nekajletni uporabi ponovno pogozdili. V nekem smislu bi lahko govorili celo o ekološkem kmetovanju.
Tej razlagi dodaja še eno Janez Keber. Prvi Požar je mogoče dobil ta priimek, ker je bil vzkipljiv, ognjevitega značaja. V Istri obstaja možnost, da se je Požar razvil v različico Pucer, kar naj bi prišlo iz ponemčene oblike Puzzer. To hipotezo je postavil Marino Bonifacio.
Merku pravi, da je priimek Požar »zelo pogosten na Goriškem, v Cervignanu in Tavagnaccu v pisni varianti Pozzar, v Tržiču v poitalijančenih zapisih Posar, Pozzari in Posarelli. V Gorici najdemo leta 1507 v urbarju zapisanega Matijo Požarja (Mathia Posziar). Eno leto po izidu prve slovenske knjige 1551 najdemo med podložniki planinskega gospostva v Planini zapisanega Jakoba Posharja. Najstarejšega Požarja v Istri najdemo v Krkavčah, kjer je služboval duhovnik Tomaž Požar iz Koštabone (Thomas Puzzar).

Več o priimku v knjigi Priimki, njih izvor in pomen (Mohorjeva družba Gorica 2020), ki jo lahko naročite tudi na naslovu: info@tinomamic.eu.
Priimki, njih izvor in pomen (Mohorjeva družva 2020).

Deli z ostalimi

Tino Mamić

Sorodni članki