Kraljevina Italija je priključila okupirano ozemlje Dravske banovine kot Ljubljansko pokrajino. Madžarska je okupirano ozemlje Dravske banovine (del Prekmurja ter občini Razkrižje in Štrigova) priključila z zakonom 16. decembra istočasno z ostalimi okupiranimi jugoslovanskimi pokrajinami. Nemški okupator ozemlja, ki ga je zasedel v Sloveniji, formalnopravno ni anektiral, čeprav ga je sprva nameraval vključiti v nemški rajh. Kljub temu je imela njegova oblast na okupiranem ozemlju v praksi številne značilnosti dejanske priključitve, kot na primer podeljevanje državljanstva, vpoklic v vojsko in uvajanje nemške zakonodaje.

DELITE