Ing. Leopold Rodl je v Laškem, na prostoru, kjer je danes zdravilišče, odprl tedaj največji pokriti bazen na Štajerskem. Kopališču so dali kasneje še druge objekte, ta dan pa velja za ustanovitveni dan zdravilišča, ki je postalo center za rehabilitacijo in zdravljenje poškodb gibalnega in živčnomišičnega sistema.

Termalni vrelec so verjetno poznali že Rimljani, prva ohranjena listina o njem pa je najemniška pogodba iz leta 1534, v kateri ga daje kartuzija Jurklošter v najem nekemu Pindarju. Prvo znanstveno analizo vode so naredili leta 1818 in takrat jim je uspelo najti izvir tik ob Savinji. Domačini so na pobudo zdravnika Riedla zajezili vrelec in zgradili leseno lopo, a so jo vsakoletne poplave redno odnašale.

Po prihodu železnice je postal vrelec zanimiv za investitorje. Kopališko poslopje in kopališki bazen so odprli 1. maja 1854.

Dobila sta ime Kaiser Franz-Josefs-Bad in tu se je kmalu začela zbirati izbrana družba dunajske in igralniške aristokracije.

Leta 1882 je kupil zdravilišče Teodor Gunkel, izpopolnil naprave in uredil elektriko ter dogradil več poslopij. Tako je postalo Laško eno prvih zdravilišč v Avstro-Ogrski.

Fotografija: Laško/Wikipedija

DELITE