Priimek Novak je eden najpogostejših slovenskih priimkov. V mnogih slovanskih državah je to zelo pogost priimek. Izvorno se je priimek naglaševal na prvem samoglasniku. Prvi zapis priimka najdemo že v začetku 14. stoletja.

V Sloveniji živi 10.853 Novakov. Med temi so večinoma Slovenci, precej pa je tudi Hrvatov. Tudi onkraj Kolpe je namreč okoli 10.000 Novakov, velika večina pa izvira iz okolice Čakovca v Medmurju. Medmurje je precej pozabljeno slovensko ime za hrvaško Medžimurje, kjer govore podobno narečje kot v Prekmurju. Na vsem svetu živi 134.000 Novakov. Največ jih je v ZDA: 50.000. V Ukrajini jih je 15.000 v Rusiji 10.000, na Češkem 7000 in v Avstriji 5000. Tem pa moramo prišteti še priimke Novack, Novaki, Novaku in Novakh.

Število slovenskih Novakov je po letu 1970 naraščalo do številke 11.543, zadnji dve desetletji pa rahlo pada.

Daljša članka o priimku Novak sta objavljena v Gorenjskem glasu 4. in 11. marca. Petkovo rubriko Gorenjski priimki pripravlja profesor zgodovine Tino Mamić, avtor knjige Priimki, njih izvor in pomen. Doslej so bili opisani priimki:

Horvat, Bidovec, Pavčič, Peklaj, Dolenc, Naglič, Nagel, Starman, Gerjolj, Grjol, Gerjol, Lombergar, Lomberger, Rozman, Škerjanec, Škrjanc, Škerjanc, Škrjanec, Oblak, Čušin, Erjavec, Rjavec, Bernik, Berdnik, Brdnik, Primožič, Praprotnik, Jerman, Mrčun, Merčun, Merčon, Merčan, Lukan, Lukančič, Luka, Zupan, Župan, Zupančič, Župančič, Kranjc, Kranjec, Kranc, Janša, Vovk, Vouk, Havel, Hawlina, Havlina in mnogi drugi.

Gorenjski glas je začel izhajati leta 1947. Ob imenu ima sliko gorenjskega, slovenskega naglja, ki je povezan tudi s prvim opisanim priimkom. Glas izhaja v Kranju ob torkih in petkih. Gre za najpomembnejši gorenjski časopis, ki izhaja v nakladi 19.000 izvodov in ima branost 65.000 bralcev.

“Priimki so naša identiteta. Vsak priimek ima svojo zgodbo, tako kot ima vsak rod svojo zgodbo. Iskanje korenin pa je pomembno, ker se tako dviga tudi samozavest,” pravi avtor rubrike.

Več o njegovi knjigi najdemo tudi v televizijski oddaji: KLIK

Knjigo, v kateri je na 256 straneh predstavljeno 99 priimkov, pretežno primorskih, lahko naročite pri avtorju za 26 evrov: KLIK

DELITE