Po začasnih podatkih se je v Sloveniji v septembru 2022 rodilo za 5 % manj otrok kot pred enim letom in umrlo za 13 % manj prebivalcev. September je bil prvi mesec v tem letu s pozitivnim naravnim prirastom. Rodilo se je 42 prebivalcev več, kot jih je umrlo.

Manj rojenih …
 
V Sloveniji se je septembra rodilo 1.592 otrok. To je bilo 87 (5 %) manj kot v septembru 2021. Na dan se jih je rodilo povprečno 53 (leto prej trije več). 
 
… in tudi manj umrlih

Septembra je umrlo 1.550 prebivalcev Slovenije. To je bilo 227 (13 %) manj kot v prejšnjem septembru in 218 (12 %) manj kot v avgustu 2022. Na dan je umrlo povprečno 52 prebivalcev (leto prej 59).

Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom umrlih v septembrih 2015–2019) je znašala 3 %.

Kaj kažejo podatki za oktober?

Po prvih ocenah je med 1. in 16. oktobrom 2022 umrlo 940 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju lani jih je umrlo 989.

Povprečno število živorojenih in umrlih na dan, Slovenija, mesečno1)

Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno

METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za 2022 so začasni. Začasni podatki za oktober 2022 bodo objavljeni 7. 12. 2022. Končni mesečni podatki za leto 2022 bodo objavljeni 23. 6. 2023. Začasne podatke o tedenski umrljivosti SURS posreduje mesečno na Eurostat.

Vir: SURS

DELITE