V Sloveniji več ljudi umre, kot se jih rodi

 V Sloveniji več ljudi umre, kot se jih rodi

Decembra se je rodilo 1402, umrlo pa je 3221 ljudi

V Sloveniji sta se decembra rodila 1.402 prebivalca (5,4 % manj kot v decembru 2019), umrlo pa je 3.221 prebivalcev Slovenije (72,4 % več kot v decembru 2019). To je bilo najvišje število umrlih v zadnjih 20 letih v enem mesecu.

Decembra je umrlo povprečno 104 ljudi na dan, leto poprej pa le 60.

6. december 2020 je bil v tem mesecu dan z največjim številom umrlih. Na ta dan je umrlo 130 prebivalcev. Prvi teden tega meseca (od 30. novembra do 6. decembra) pa je bil v tem mesecu teden z največjim številom umrlih. V tem tednu je umrlo 797 prebivalcev. To je bil tudi v celotnem letu 2020 teden z največjim številom umrlih.

Lani se je rodilo 18, umrlo pa 24 tisoč ljudi

V Sloveniji se je v 2020 po začasnih podatkih rodilo 18.363 otrok; umrlo je v tem letu 23.891 prebivalcev Slovenije. Število rojenih je bilo za 5 % nižje kot v 2019, število umrlih pa za 16 % višje kot v 2019. V Sloveniji število živorojenih upada zadnjih deset let, naravni prirast pa je negativen od 2017 dalje. Kot kažejo začasni podatki, bo leto 2020 v Sloveniji – predvsem zaradi visoke umrljivosti v novembru in decembru – leto z najvišjim negativnim naravnim prirastom po letu 1945.

Presežna umrljivost

Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je v 2020 v Sloveniji znašala 18,1 %. To pomeni, da je v omenjenem obdobju umrlo za 18,1 % več prebivalcev kot povprečno v letih 2015–2019. Razlika med številom umrlih v posameznem mesecu v letu 2020 v primerjavi s povprečji istih mesecev v letih 2015–2019 je bila največja v mesecu novembru (89,2 %), druga največja pa v decembru (80,9 %).

Presežna umrljivost prebivalcev, starih 75 ali več let

Med prebivalci Slovenije, umrlimi v letu 2020, je bilo po začasnih podatkih 16.573 oz. 69,4 % takih, ki so bili ob smrti stari 75 ali več let.
Razlika med številom umrlih prebivalcev te starosti v letu 2020 v primerjavi s povprečnim številom umrlih pri isti starosti v letih 2015–2019 je bila najvišja v mesecu novembru (111,6 %) in decembru (104,4 %).

Samo letos 400 smrti več

Po prvih ocenah je v času od 1. do 17. januarja 2021 umrlo 1.474 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju leta 2020 jih je umrlo 1.069.

Po prvih ocenah je v času od 1. do 17. januarja 2021 umrlo 1.474 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju leta 2020 jih je umrlo 1.069.

Deli z ostalimi

Urednistvo

Sorodni članki