1. maj 1363: Kolonisti na Kočevskem

 1. maj 1363: Kolonisti na Kočevskem

V listini, ki jo je izdal oglejski patriarh Ludvik della Torre 1. maja 1363, je Kočevje prvič imenovano Gotsche. Slovensko ime Hočevje ali Kočevje (po hojah in smrekovih gozdovih) prej v uradnih listinah ni omenjeno, ko pa so ga Nemci po prevzemu od Slovencev prikrojili po svoje, so ga začeli tudi uradno uporabljati.

Ker je bilo slovenskih kolonistov na Kočevskem premalo, so Ortenburžani začeli v 14. stoletju dovažati na svoja posestva koloniste iz posestev na Koroškem. Grof Oton jih je v tridesetih letih 14. stoletja na Kočevskem polju naselil že toliko, da si je dal v Mahovniku zgraditi gosposki dvorec in postaviti na pristavi kapelo sv. Jerneja. Ortenburžani so naseljevali nemške kmete na Kočevsko iz gospodarskih vzrokov, da bi z gosto poseljeno in obdelano zemljo povečali dohodke.

Po vsem Kočevskem polju in še čez so ustanovili svoja naselja, ki z imeni spominjajo na njihov izvor, na primer Mooswald, Mozelj, Rajndol, Rajhenau. Vas, ki je bila pred prihodom Nemcev močna slovenska naselbina, so za razliko od drugih naselij, v katera so prišli novi kolonisti, imenovali Slovenska vas, naselbini, ki so jo Ortenburžani v 14. stoletju ustanovili med samim slovenskim življem na Ribniškem polju, pa so Slovenci dali ime Nemška vas.

Deli z ostalimi

Peter Colnar

Sorodni članki