Da se ne pozabi

Danes mineva 140 let, odkar je v Trstu umrl Jovan Vesel – Koseski, pravnik, pesnik in prevajalec (1884). Rodil se je 12. septembra 1798 na premožni kmetiji v Spodnjih Kosezah pri Moravčah. Izobraževal se je v Ljubljani, Celju, na Dunaju in v Gradcu, kjer je tudi dokončal študij prava.

Večinoma je deloval v državni finančni službi na Primorskem, in sicer v Trstu, Tolminu in Gorici.

S pesništvom se je ukvarjal že v gimnaziji, zlasti ga je navduševal nemški pesnik Schiller. Pozneje je tudi veliko nemških pesmi prevedel v slovenščino. Leta 1818 so natisnili njegov sonet Potažba, ki velja za prvi sonet v slovenski literaturi. Zatem se Koseski dolga leta ni več oglašal.

Leta 1844 je Koseski objavil pesem Slovenja, ki je dolgo veljala za prvo tiskano omembo Slovenije. Gre za mogočno odo takratnemu cesarju Ferdinandu ob njegovem prihodu v Ljubljano, opeva pa zgodovino naših krajev od Rimljanov dalje. Vsako kitico je zaključil s stihom: “Hrast se omaje in hrib, zvestoba Slovencev ne gane.”

V svojih pesmih, prežetih z domoljubjem in zvestobo do Habsburške monarhije, je Koseski ustvarjal v duhu romantike. Primer: “Biti slovenske krvi, bodi Slovencu v ponos!” Zato ne čudi, da so dele njegovih pesmi pogosto navajali slavnostni govorniki med slovenskim narodnim prebujanjem.

Koseski je sicer pesnil v menda slabi slovenščini, toda njegove narodnobuditeljske pesmi so pomembne za tedanji čas. Janez Bleiweis in njegov krog sta ga povzdigovala celo nad Prešerna.

Kot zanimivost: vnuk J. V. Koseskega, sicer sin hčerke Julije, je bil slavni gornik in planinski pisatelj dr. Julius Kugy (1858-1944).

Pogreb Koseskega, 28. marca 1884, ki je krenil od pesnikovega stanovanja na Ul. Ghega 6, je bil prava nacionalna manifestacija tržaških in primorskih Slovencev. Danes njegov grob sameva na tržaškem pokopališču pri Sveti Ani.

Tržaški nemški dnevnik Triester Tagblatt je ob smrti Koseskega zapisal, da je bil pokojnik zadnji član slovenskega pesniškega triumvirata, kamor je postavil še Valentina Vodnika in Franceta Prešerna.

DELITE