26. april 1941: Naredite mi to deželo …

 26. april 1941: Naredite mi to deželo …

V različnih virih objavljajo različne besede ukaza, ki ga je izrekel Hitler 26. aprila 1941 ob obisku v Mariboru: ≫Naredite mi to deželo spet nemško!≪ Po graškem Tagespostu naj bi rekel: ≫Naredite mi to deželo nemško, tako kot je nemška ostala Štajerska.≪

Nemci so na začetku izvajali Hitlerjevo naročilo. Raznarodovalni program je izhajal iz teorije o treh vrstah prebivalstva na zasedenem ozemlju: narodno zavednih Slovencih, Vindišarjih in Nemcih. Za prve so predvideli izgon v štirih selitvenih valovih. To je bil pogoj za ponemčenje Vindišarjev.

Raznarodovanje je temeljilo na domnevi, da je večina prebivalstva na zasedenih ozemljih Vindišarjev. To naj bi veljalo predvsem za Štajersko, manj pa tudi za Gorenjsko. Vindišarji naj bi bili Nemcem sorodni po krvi, rasi in kulturi. Treba bi jih bilo le naučiti nemščine, da bodo lahko v štirih ali petih letih postali Nemci. To nalogo naj bi opravili nemški otroški vrtci, šole in mladinske organizacije. V ta namen so ustanovili Štajersko domovinsko zvezo in Koroško ljudsko zvezo.

Deli z ostalimi

Peter Colnar

Sorodni članki