28. april 1945: Tekma za Trst

 28. april 1945: Tekma za Trst

V Trstu je 28. aprila 1945 prišlo do vstaje oziroma uspešne vojaške akcije proti Nemcem, ki so jo izvedle enote komande mesta Trsta in bataljoni Delavske enotnosti, ki so imeli v Trstu oporo v OF in KP, ob Slovencih pa so delovali tudi protifašistično usmerjeni Italijani. Na obletnico ustanovitve OF 27. aprila 1945 je bilo v mestu vse pripravljeno za vstajo. 28. aprila ob 16. uri so začeli kurirji raznašati komandantom sektorjev ukaz o začetku vstaje.

Vojaške skupine komande in bataljoni so napadli najprej oborožene skupine civilne straže (Guardia Civica), policije ter enote sodelavcev nemških okupatorjev. Ponoči so zasedli mestne dele Barkovlje, Sv. Alojzij, Lonjer, Kolonkovec. Ko se je 29. aprila 1945 vdala nemška vojska v Italiji, se je začela ≫tekma za Trst≪. 29. aprila so bili večji spopadi pri Sv. Ani, okoli ladjedelnic. v Škednju, na griču Sv. Pantaleona. Štab slovenskega 9. korpusa je 30. aprila ukazal 30. diviziji prodor v Trst, Gregorčičeva brigada je prodrla do Barkovelj, posebna bojna enota Kosovelovc brigade pa čez Openski hrib v mestno četrt Rojan.

Popoldne 30. aprila so se enote 9. korpusa povezale z enotami 20. divizije 4. armade, ki je prodirala proti Trstu iz Divače. Na Opčinah so bili ostri boji z močno nemško posadko. Do noči 30. aprila so bataljoni komande mesta Trsta nadzorovali skoraj vse mesto razen nekaterih utrjenih točk, ki jih niso mogli zavzeti, ker niso imeli težkega orožja. Potekali so hudi boji okoli univerze, sodišča, na območju Rižarne, Sv. Sobote in tovarn okoli nje ter pri Barkovljah, ker so se hotele nemške enote prebiti po obalni cesti do Tržiča.

Pripravljenost enot komande mesta Trsta je presenetila nemško poveljstvo. V noči na 1. maj so se sovražne enote branile le na nekaterih točkah (grad na Sv. Justu, sodna palača, palača kvesture, vojašnice, drugi manjši objekti v pristanišču pri Sv. Andreju), da bi zdržale do prihoda vojaških sil zahodnih zaveznikov. Enotam komande mesta Trsta so priskočile na pomoč brigade dveh divizij 4. armade, ki so iz istrske smeri prodrle v mesto skozi Rocol in Sv. Ano do sodne palače in gradu. Na drugi strani so enote 9. korpusa zavzele Barkovlje, Rojan in železniško postajo. Mornariške nemške enote so 1. maja zapustile tržaško pristanišče, 2. maja so se boji nadaljevali na gradu pri sodišču in na Opčinah. Prihod zavezniških sil 2. maja popoldne je pospešil predajo preostalih nemških enot. 3. maja so bile v Trstu, ki so ga osvobodile tamkajšnje slovenske in italijanske enote ob podpori 9. korpusa in 4. armade, prve manifestacije ob osvoboditvi.

Deli z ostalimi

Peter Colnar

Sorodni članki