8. maj 1945: Jugoslovanska vojska v Celovcu

 8. maj 1945: Jugoslovanska vojska v Celovcu

Enote jugoslovanske armade so 8. maja 1945 zasedle Celovec, vendar so se 19. maja na zahtevo zaveznikov začele umikati iz Koroške. Sledil je diplomatski boj jugoslovanske države za priključitev slovenske Koroške k Jugoslaviji, ki se je končal 20. junija 1949 s sklepom mednarodne konference v Parizu, da ostane avstrijsko-jugoslovanska meja nespremenjena.

Ob zlomu nemškega nacizma je oblast na Koroškem prevzela Provizorična deželna vlada, ki jo je priznavala britanska zasedbena oblast. V njej je bil sprva tudi predstavnik koroških Slovencev. Provizorična vlada je sredi junija 1945 iz taktičnih razlogov priznala koroškim Slovencem velik pomen v boju proti nacističnemu režimu.

V začetku novembra 1945 je slovenski predstavnik v Provizorični vladi Joško Tischler dosegel sprejetje odloka o obveznem dvojezičnem šolstvu na vsem manjšinskem ozemlju južne Koroške, večjega kulturnega in političnega razmaha slovenske manjšine pa britanska oblast ni dopuščala.

Deli z ostalimi

Peter Colnar

Sorodni članki