26. april 1941: Protiimperialistična fronta

26. aprila 1941 so na sestanku zastopnikov KPS, krščanskih socialistov, dela Sokolov in kulturnih delavcev ustanovili Protiimperialistično fronto, ki so jo 22. junija 1941 preimenovali v Osvobodilno fronto slovenskega naroda (OF). Dogodek so po napadu Nemčije na SZ vsebinsko prilagajali razmeram. Precej časa so mislili, da so OF ustanovili 27. aprila … Akademik Aleksander Bajt […]

8. april 1990: rojstvo slovenske demokracije

Ko je bila Slovenija še ena od šestih republik Jugoslavije, so bile 8. aprila 1990 v Sloveniji po 52 letih prve demokratične večstrankarske volitve. Zaradi tridomne sestave takratne skupščine so ostale nekatere posebnosti oziroma slabosti prejšnjega sistema. V Družbenopolitični zbor, voljen po proporcionalnem sistemu, in Zbor občin, voljen po dvokrožnem večinskem sistemu, so potekale volitve z listinami strank, […]