Rodovniki so načeloma vsi povezani v nekakšen rodovnik človeštva. Žal tega ne moremo ugotavljati za dlje kot nekaj stoletij.

V Evropi velja pravilo, da so rodovniki daljši na zahodu in krajši na vzhodu. Slabša ohranjenost predvsem matičnih knjig je bolj kot gremo od zahoda celine proti vzhodu. Katoliške in protestantske matice so najstarejše, sledijo pravoslavne in nato muslimanske. V deželah bivše Jugoslavije, ki so bili pod turško okupacijo imamo tako ponekod najstarejše matične knjige, ki so jih začeli pisati šel konec 19. stoletja. Na zahodu pa so knjige bistveno starejše, najstarejša krstna knjiga je iz leta 1483 iz Umaga na Hrvaškem.

Ena generacija v rodovniku v povprečju traja 33 let. To pomeni, da imajo najstarejši rodovniki tudi že več kot 15 generacij. Bodo pa v prihodnosti računalniški programi izdelovali DNK rodovnike, ko se bo dalo izpopolniti marsikatero nepremostljivo vrzel v sedanjih rodovnikih.

 

DELITE