Jugoslovanska Zvezna skupščina je 28. aprila 1948 po hitrem postopku sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij. Šlo je za ≫drugo nacionalizacijo≪. Dopolnilna nacionalizacija je bila eno izmed dejanj, s katerimi je hotela KPJ komunističnemu svetu dokazati svojo pravovernost in zanikati sovjetske obtožbe. Z ≫drugo nacionalizacijo≪ je KPJ vzpostavila državnosocialistične odnose v skoraj vseh neagrarnih panogah. Vodilen je postal državni gospodarski sektor, saj je združeval 93 odstotkov vseh gospodarskih podjetij in 99,3 odstotka vseh zaposlenih delavcev, poleg tega pa se je končalo tudi podržavljanje tujih podjetij in ustanov. Na podlagi zakona o dopolnilni nacionalizaciji je bilo v Sloveniji ob koncu aprila in v začetku maja 1948 podržavljenih 769 podjetij. Od teh je bilo največ (531) industrijskih.

DELITE