29. aprila 1919 je prišlo do slovensko-avstrijske vojne. Slovenske enote Dravske divizijske oblasti so začele ofenzivo na celotni koroški fronti. Slabo pripravljen napad je do večera ponehal, enote pa so se vrnile na izhodiščne položaje.

Do avstrijskega protinapada je prišlo 2. maja. Avstrijske enote so prodrle do Slovenj Gradca in Vuhreda v Dravski dolini. 8. maja so jih ustavile enote štajerskega obmejnega poveljstva. Fronta se je ustalila na črti Dravograd – Plešivec – Solčava – Železna Kapla. 9. maja so se začela v Celovcu pogajanja o premirju, ki pa niso bila uspešna in so bila čez en teden prekinjena.

Ker zahteve, da se avstrijske enote umaknejo na izhodiščne položaje, niso bile uspešne, je sledila 28. maja vojaška akcija.

Avstrijske sile so se morale umakniti na levi breg Drave. Avstrijsko poveljstvo je zaprosilo za premirje. Jugoslovanska stran ga je sprejela, vendar ni ustavila prodiranja. Labodski odred je 3. junija vkorakal v Velikovec, 4. junija so jugoslovanske sile prišle do črte Djekše – Krka in 6. junija zasedle Celovec in Gosposvetsko polje.

Medtem so potekala med 4. in 6. junijem v Kranju pogajanja o premirju. Ker je mirovna konferenca medtem sklenila, da bo o tem, komu bo pripadala Koroška, odločil plebiscit, so postala pogajanja nepotrebna in so jih prekinili.

Fotografija: Dravograd/Wikipedija

DELITE