Ljubljana je prvič omenjena v dokumentu, ki je bil podpisan med 7. aprilom 1144 in 2. aprilom 1145. V dokumentu, ki je brez datuma, piše, da je plemeniti Henrik de Trimian Ljubljano – prodal.

V času prodaje Ljubljana ni bila mesto, na griču nad njo pa je že stal fevdalni sedež, grad, ki je v virih imenovan tako kot naselje pod njim. Oba sta bila last koroške plemiške rodbine Spanheimov. Po gradu – in ne po naselju – so se od sredine 12. do druge polovice 13. stoletja imenovali najstarejši znani Ljubljančani.

Prvi mestni predel, ki je dobil status trga, je bil Stari trg. To je bila skupina hiš med Gornjim trgom, Ljubljanico in Levstikovim trgom s središčem pred šentjakobsko cerkvijo. Za njim je nastal Novi trg, zahodno od Ljubljanice do emonskega obzidja.

Ljubljana je bila kot mesto priznana leta 1220, deset let pozneje pa je med Ljubljanico in gradom nastalo mesto kot prva obzidana meščanska naselbina – zdaj Mestni trg s stranskimi uličicami.

Fotografija: Wikipedija

DELITE