V Godešiču pri Škofji Loki se je 6. maja 1887 rodil Anton Hafner. Bil je glavni voditelj vojaškega upora slovenskih vojakov iz maršbataljonov dopolnilnega bataljona 17. pešpolka v Judenburgu, ki je trajal od 12. do 15. maja 1918.

Hafner je bil po poklicu tesar in železniški delavec. Leta 1914 je bil poslan na fronto v Galicijo, kjer je bil dvakrat ranjen. Zaradi posledic ran je bil leta 1915 zaposlen kot sprevodnik pri vojaških transportih.

Aprila 1918 je bil ponovno vpoklican v vojaško službo v dopolnilni bataljon 17. pešpolka v Judenburgu. Tu je pripravljal upor in vodil prevzem oblasti. Po zadušitvi upora je bil aretiran in 15. maja postavljen pred naglo vojaško sodišče. Naslednjega dne je bil skupaj s tremi tovariši obsojen na smrt in ustreljen.

Fotografija: Wikipedija

DELITE