V Mančah se je 24. aprila leta 1886 se je rodil slovenski politik Marko Natlačen. Od leta 1935 do leta 1941 je bil ban Dravske banovine. Kot nasprotnika in neformalnega voditelja slovenskega protirevolucionarnega tabora ga je 13. oktobra 1942 po nalogu KPS ubila Varnostno obveščevalna služba. Na njegovo pobudo so 6. aprila 1941 ustanovili politično predstavništvo Slovencev – Narodni svet za Slovenijo, ki je skušal doseči, da bi se mu podredila jugoslovanska vojska v Sloveniji. Prizadeval si je predvsem, da bi Slovenijo zasedel en okupator in da bi bila priznana kot politični subjekt, kot neke vrste država, kot je bila to na primer Slovaška.

Fotografija: Wikipedija

DELITE